Hakkari Eski Türk Mezarları 4 Bin Yıllık…

Hakkari Eski Türk Mezarları 4 Bin Yıllık…

Hakkari Eski Türk Mezarları, Hakkari’de bulunan 4 Bin Yıllık Eski Türk Mezarları Türklerin binlerce yıl önce Anadolu’da olan varlıklarını ispat etti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Veli Sevin de Anadolu kapılarının Malazgirt’le açılmadığını Türklerin binlerce yıl önce Anadolu’da var olduklarını iddia etti.

Türklerin Anadolu’ya 1071 Malazgirt Zaferi’yle girmediği tezini öne süren Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ekrem Memiş‘ten sonra, Türk Tarih Kurumu adına Anadolu’da kazı çalışmaları yürüten Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Veli Sevin’den de önemli açıklamalar geldi. Sevin, Hakkari Bölgesi’nde milattan önce 2 binli yıllara uzanan Türk mezar taşları bulduklarını belirtti.

Anadolu’dan Asya’ya Gittik…

Bulunan 4 Bin Yıllık Eski Türk Mezarları ile birlikte, Anadolu’da binlerce yıl öncesinde Türklerin yaşadığı tezi destek buldu. Prof. Dr. Ekrem Memiş’in yıllarını vererek araştırdığı, milattan önce 2 binli yıllarda bir Türk krallığının bulunduğu ve bu krallığın soylarının Hurilere dayandığı gerçeği, arkeolojik kazılar yapan Prof. Dr. Veli Sevin tarafından da savunuldu.

Sevin, Yakındoğu, Ön Asya, iran, Azerbaycan, Hatay ve Hakkari bölgelerinde Türklerin binlerce yıldır yaşadığına ilişkin bulguları olduğunu aktardı.

Hakkari’de Bulunan 4 Bin Yıllık Eski Türk Mezarları

Hakkari Dikilitaşları

Türkiye, rengârenk bir uygarlıklar ülkesi. Binlerce yıllık geçmişin izlerini barındırır her köşesinde; kimi açık, kimi hâlâ gizli. Bu uygarlıkların hepsi tanınmaz Anadolu’da. Hep yenileri eklenir zincirin halkalarına birbiri ardınca, uygarlıklar bir bir ışıldamaya başlar.

1998 yılı Temmuzunda Hakkâri kent merkezinde bunlara bir yenisi daha eklendi. Hakkâri Kalesi’nin kuzey eteklerinde bir rastlantıyla Hakkari Eski Türk Mezarları ve dikilitaşlar bulundu. Olaya kısa zamanda el koyan arkeologlar sayıları 13’ü bulan bu taşların ilk dikildikleri günkü durumlarını koruduklarını saptadılar.

Toprak zemine, sırtları kayalığa gelecek şekilde yan yana ve kısmen de arka arkaya dizilmişlerdi. Sümbül Dağı’nın eteklerinde yaşayan tüm Hakkârililer şaşkın bakışlarla onları görmek için koşup geldi. Binlerce yıllık karanlık geçmiş aydınlanıyordu birdenbire.

Ana konu cepheden ve çıplak bir insan bedeninin üst kısmıdır. Bacaklar gösterilmemiştir. Çoğu tombul, kimileri de ince uzun yüzlüdür. Başlarında bere ya da takke türü başlıklar bulunur. Beli enli bir kemer sarar. Bunun üzerine ise bir hançer asılıdır. Belden aşağıda küt bir çıkıntı halindeki erkeklik organını koruyan bir suspansuvar düzeni yer alır. Böylelikle erkek ve çıplak oldukları açıkça ifade edilmiştir.

Hakkari Eski Türk Mezarları Üzerindeki Semboller

Taşların yüzeyi özenle irili ufaklı figürlerle doludur. Silahlar, insanlar, leopar, geyik ve yılan gibi yabani hayvanlar iç içe yer alır. Bunların yanında çadırlar da görülür.

Kubbemsi bir çatı konstrüksiyonuna sahip olan bu tür çadırlar, Asya bozkırlarının kubbeli yurt tipi çadırlarını anımsatır. Böylelikle, savaşçıların göçebe bir yaşam biçimine sahip oldukları anlatılmaya çalışıldığı düşünülüyor.

Dikilitaşlar üzerindeki erkek figürlerinin en dikkat çekici özelliği, her iki elle sıkı sıkıya tutulan içki tulumudur. Bu kap simgesel açıdan büyük bir önem taşır. Çünkü, gençlik ve güçlülüğü vurgulanmak istenen savaşçının tüm kahramanlıkları ile silah ve süslerinden çok daha ön plana alınmıştır.

Hakkari Eski Türk Mezarları ve Mezar taşları

Bunları andıran savaşçı figürlerinin en erken örnekleri Kuzey Karadeniz bozkırlarındaki MÖ 7. yüzyıl İskit dikilitaşlarında görülebilir. Biraz daha geç olarak Asya bozkırında, özellikle Altay Bölgesi’nde, balbal ya da baba denen anıtlar üzerinde karşılaşılan bu adet, MS 11-12. yüzyıllara dek Orta Kazakistan’dan Moğolistan’a değin yayılan alanda yoğun bir kullanım bulmuştur.

Taşlardan İkisi Özellikleriyle Diğerlerinden Farklı

Hakkari’de Bulunan 4 Bin Yıllık Hakkari Eski Türk Mezarları içinde bazı taşlar farklıydı. Cinsiyetleri belirtilmeyen ve ellerinde herhangi bir şey tutmayan bu silahsız figürler olasılıkla kadınlara ait olduğu tahminlerinde bulunuldu.

Hakkari Eski Türk Mezarları ve Mezar Taşları hangi amaçla dikilmiş olurlarsa olsunlar, şurası açık ki, Avrasyalı bozkır göçebeleri Türkiye’nin bu dağlık köşesine ilk kez 3000 yıl kadar önce gelmişler ve sürülerini yemyeşil yaylalarda otlatmışlar. Bu, Avrasya bozkır kültürlerinin Güneydoğu Anadolu’da ne denli erken tarihlerden başlayarak etkin olduklarına ilişkin ilk kanıt.

Anadolu bitmez tükenmez bir uygarlıklar ülkesi. Dikilitaşlar bugün kent içindeki, bir Osmanlı yapısı olan Meydan Medresesi’nde sergilenecekleri günü bekliyor.

* Prof. Dr. Veli Sevin

Kaynak: www.karaoglukoleksiyonu.com

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

    Yorum Yaz